بر اساس نتایج نظرسنجى جدید Pew ٨٨٪‏ از سیاه‌پوستان معتقدند

بر اساس نتایج نظرسنجى جدید Pew ٨٨٪‏ از سیاه‌پوستان معتقدند

جامعه آمریکا تا رسیدن به برابرى نژادى فاصله دارد، حال آن که تنها ۵٣٪‏ سفید پوستان چنین نظرى دارند!

?در سال ٢٠١۴ متوسط درآمد خانوارهاى سیاه سالانه ۴٣٣٠٠ دلار و خانواده هاى سفید ٧١٣٠٠ دلار بود. سرمایه و ثروت متوسط خانوارهاى سفیدپوست هم ١٣ برابر ثروت متوسط خانوارهاى سیاهپوست بود!

?در این سال ٧٢٪‏ خانوارهاى سفیدپوست صاحب خانه بودند، حال آن که تنها ۴٣٪‏ خانوارهاى سیاه پوست مالک خانه بودند.

?سیاهان بیش از دو برابر سفیدها به طبقه فقیر جامعه تعلق دارند و ۴١ درصد از سیاه‌پوستان در ١٢ ماه گذشته حداقل مدتى را تحت فشار اقتصادى بوده‌اند، حال آنکه ٢۵ درصد سفیدپوستان چنین شرایطى داشتند.

?٧٠ ٪‏ سیاه پوستان یکى از علل پایین تر بودن جایگاه سیاه پوستان را تبعیض نژادى مى دانند، حال آنکه تنها ٣۶٪‏ سفیدپوستان چنین نظرى دارند.

?٨۴٪‏ سیاه‌پوستان معتقدند پلیس با سیاهان ناعادلانه برخورد مى کند و دو سوم نیز معتقدند در دادگاه ها نسبت به سیاهان تبعیض قائل مى‌شوند.

?هر چند شواهد بسیارى دال بر تبعیض نژادى علیه سیاهان توسط پلیس و سیستم قضایى آمریکا وجود دارد، اما بسیارى از آمریکایى‌ها خیال می‌کنند برابرى نژادى در کشورشان وجود دارند!

?سال گذشته تعداد مردان سیاه‌پوست ١۵ تا ٣۴ ساله که به دست پلیس آمریکا کشته شدند، ٩ برابر سایر آمریکایى‌ها بود.

?عجیب نیست در چنین فضایی ۶٣ میلیون نفر از مردم آمریکا به فردى رأى دهند که معتقد است نه تنها به سیاه‌پوستان ظلم سیستماتیک نمى‌شود بلکه این مأموران پلیس هستند که تحت ظلم سیستماتیک قرار دارند.

? goo.gl/JKU6c1

بر اساس نتایج نظرسنجى جدید Pew ٨٨٪‏ از سیاه‌پوستان معتقدند

47 بار
 
10 اکتبر 2017
اگر به فیلترشکن (VPN) وصل هستید برای استفاده از تعرفه ترافیک نیم بهاء فیلتر شکن خود را خاموش کنید.
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن