سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن

دانلود سخنرانی‌های استاد رائفی پور - در شهرهای اشکنان و لامرد

جاهلیت به یک دوره مشخص یا به یک شرایط معین منحصر نمی شود بلکه در هر دوره و زمانی حتی در اوج پیشرفت تکنولوژی و تمدن بشری هر گاه چنین افکار و اندیشه هایی در جامعه بشری ظهور پیدا کند دوران جاهلیت بار دیگر آغاز شده است. در بیشتر جوامع بشری امروز به ندرت مظاهر پاکیزگی و پیراستگی مشاهده می شود. موضوع مورد بحث بررسی جاهلیت قبل از اسلام و جاهلیت مدرن می باشد. سعی شد دراین بحث به شناخت کافی درباره جاهلیت قبل از اسلام و به خصوص جاهلیت مدرن بریم و پاسخ گو سؤال کسانی باشیم که جاهلیت را مختص به زمان قبل از اسلام می دانستند و به خاطر جهل و نادانی در بسیاری از موارد آن عصر را جاهلیت نامیدند ولی عصر حاضر را با این فرهنگ و تمدن و علم و اکتشاف ها و سایر چشم اندازهای پیشرفت راعصر تکنولوژی و مدرن نامیدند و برای این است اگر این عصر حاضر را عصر جاهلیت بنامیم برای افراد خیلی سخت و فابل نیست و آن را انکار می کنند. جاهلیت دارای ماهیت مشترکی است با وجود این که قرن ها با هم فاصله دارند ولی دارای ماهیت مشترک هستند. عمده ترین ویژگی مشترک جاهلیت ها این است ایمان واقعی به خداوند ندارند. و این بزرگترین موضوعی است اگر در هر زمان و مکان ب دست فراموشی سپرده شود باعث انحرافات بزرگ در جامعه خواهد شد. وجود هوی و هوس وجود طاغوت های زمان، سرازیر شدن در آب شهوات، بی پروایی زنان در جامعه، تأکید در برخواسته های نابجا و ... از دیگر ماهیت های مشترک هستند. مردم در جامعه جاهلی بنا به فرموده حضرت علی(ع) چهار گروهند : گروه اول به علت این که ناتوانند دست به فساد نمی زنند، گروه دوم آنان فسادشان را آشکار کرده و خود آماده کشتار دیگرانند ؛ گروه سوم خواهان آخرت در پرتو اعمال دنیوی نیستند و خود را به زیور ایمان داران می آرایند؛ گروه چهارم، این گروه با پستی و ذلت از به دست آوردن قدرت محرومند و خود را به زیور قناعت و لباس اهل زهد آراسته اند؛ سیمای جاهلیت قبل از اسلام که کتشکل از عقاید، ابتذال اخلاقی ، اقتصاد و مقام زن و موقعیت علم و دانش. جاهلیت مدرن که امروزه در جوامع غربی به طور کامل مشهود می باشد و به جوامع اسلامی هم سرایت کرده است که این جاهلیت دارای سیر تاریخی است ریشه ی آن در غرب و اروپا است و این جاهلیت تأثیراتی در عقاید و فرهنگ و اخلاق و اقتصاد گذاشته است و این تهدیدی برای جوامع اسلامی است اگر جلوی این انحرافات گرفته نشود جامعه را به بدترین اماکن فسق و فجور و فساد تبدیل خواهد کرد. منالع مورد نیاز درباره جاهلیت قبل از اسلام از کتاب های تاریخی ، تاریخ تحقیقی اسلام، تاریخ اسلام، تاریخ عرب و ... استفاده شد و در مورد جاهلیت از کتاب های جاهلیت قرن 20 سیری در جامعه ی جاهلی، امام حسین و جاهلیت نو، غرب شناسی و ... استفاده شد و روش انجام کار به صورت کتابخانه ای بوده است و کلید واژگان کلمات جاهلیت ، مدرن می باشد. نتیجه ای که از این موضوع به دست می آید باید در همه حال از یاد خدا غافل نشویم و تنها عاملی است که انسان را از جهل و نادانی نجات می بخشد و تنها راه سعادت بشری است. همان یاد خداست همان طور که قرآن می فرماید : « الا بذکر الله تطمئن القلوب : همانا با یاد خداست که دل ها آرام می گیرد.»

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن

124,506 بار
 
۲۷ خرداد ۱۳۹۶
حجم مصرفی اینترنت برای دانلود بصورت نیم بهاء و از حجم ترافیک داخلی میباشد ، برای حداکثر سرعت دانلود از نرم افزارهای تغییر آی پی استفاده نکنید.
00:00 / 00:00
نظرات
بستن