پندانه

بینی گرفتن

بینی گرفتن

6
۲۱ مهر ۱۳۹۶
گناه کوچک و چشم پوشی

گناه کوچک و چشم پوشی

42
۱۹ مهر ۱۳۹۶
برخی چقدر انسان های عجیبی هستند!

برخی چقدر انسان های عجیبی هستند!

5
۱۲ مهر ۱۳۹۶
پیرمردی بود، که پس از پایان هر روزش از درد و از سختیهایش مینالید

پیرمردی بود، که پس از پایان هر روزش از درد و از سختیهایش مینالید

14
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
یکی از بزرگان میگفت: ما یک گاریچی در محلمان بود، که نفت می برد و به او عمو نفتی می گفتند.

یکی از بزرگان میگفت: ما یک گاریچی در محلمان بود، که نفت می برد و به او عمو نفتی می گفتند.

24
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
روزگاری ساعت سازی بود که ساعت نیز تعمیر می کرد.

روزگاری ساعت سازی بود که ساعت نیز تعمیر می کرد.

5
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
دانلود آهنگ ، موزیک اف ام
دانلود آهنگ ، موزیک اف ام
دانلود و پخش آنلاین جدیدترین آهنگ های ایرانی در موزیک اف ام
00:00 / 00:00
بستن