Header

درج نماد همسا بر روی پیراهن های عزاداری

درج نماد همسا بر روی پیراهن های عزاداری

?همسا نماد برکت در بین یهودیان است و عده ای آن را با “کف العباس ” اشتباه میگیرند

?گفتنی است همسا دستی است که :

?1- دو شست متقارن دارد

?2- بر روی آن طرح هایی از گل و گیاه ، ماهی ، و تک چشم دیده می شود

?متاسفانه چند سالی است در کشور عراق این نماد به اشتباه و بوفور بجای کف العباس استفاده می شود و عده ای نیز آن را به عنوان سوغاتی به ایران می آورند، همساهای موجود در عراق از ترکیه و بواسطه برخی تجار یهودی به این کشور وارد می شود

?پیش از این یک خواننده معروف پاپ در یکی از برنامه های سیما با نقش همسا بر روی شالش در برنامه ظاهر شد.

درج نماد همسا بر روی پیراهن های عزاداری

درج نماد همسا بر روی پیراهن های عزاداری

درج نماد همسا بر روی پیراهن های عزاداری

درج نماد همسا بر روی پیراهن های عزاداری

http://musicfm.ir/?p=13242

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.