Header

خاطرات من و دوستان فرانسوی در ایران

خاطرات من و دوستان فرانسوی در ایران

?در حال رانندگی بودیم که یک موتورسوار به صورت خطرناک از کنارمان رد شد. یان گفت: فعلا اینجا هیچ موتورسواری با کلاه کاسکت ندیده ام. گفتم: البته قانون است که باید حتما کلاه داشته باشند.

?در همان لحظه یک ماشین پلیس راهنمایی رانندگی دیدیم که بی توجه به موتور سوارانی که کلاه ندارند در کنار خیابان ایستاده است. یان گفت: ببخشید ولی من نمی پذیرم که کلاه پوشیدن در کشور شما قانون است! شما چنین قانونی ندارید! البته شاید یک جا بر روی یک کاغذ نوشته باشید که این کار الزامی است ولی از نظر من این قانون نیست. قانون چیزی است که مردم به آن اعتقاد داشته باشند و به آن عمل کنند و پلیس هم برایش مهم باشد.

خاطرات من و دوستان فرانسوی در ایران

خاطرات من و دوستان فرانسوی در ایران

http://musicfm.ir/?p=11835

موارد مرتبط

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.