Header

بینی گرفتن

بینی گرفتن

? یکی از دوستان نقل می‌کند: روزی یکی از بستگان به بیماری سختی دچار شد که بدن او را عفونت گرفت. طوری که از شدت عفونت و بوی بد، کسی نمی‌توانست نزدیک او بنشیند و همیشه در حیاط خانه می‌نشست و زمستان هم تهویه به اتاق او می‌بستند و خوشبوکننده می‌زدند.

?روزی مرد بیمار اشک ریخت و گفت: تمام این بلاها برای یک دماغ گرفتن من است.

‼️ تعجب کردم، گفت: روزی خانه پیر‌زنی رفتیم تا وسایلی را که هدیه خریده بودیم به او بدهیم. به اصرار پیرزن وارد خانه شدم. بوی دستشویی او در خانه شدید پیچیده بود. طوری که من دستم را جلوی دماغم گرفتم و پیرزن فهمید. بدون گفتن کلامی، خوشبوکننده‌ای جز اسپند در خانه نداشت، پس اسپند دود کرد!!! من فهمیدم با گرفتن دماغم دل او را شکسته‌ام و این تاوان را پس می‌دهم!!

⚠️گاهی انسان باید از شرّ کارهای نیک خود به خدا پناه ببرد. این مرد در کار نیک دچار شرّ شیطان شد.

بینی گرفتن

بینی گرفتن

http://musicfm.ir/?p=13401

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.