Header

بحران استقلال‌خواهی در اروپا

بحران استقلال‌خواهی در اروپا

?استقلال‌طلبی فروملی و درون‌گرایی دو روندی است که هویت و موجودیت بزرگترین اتحادیه منطقه‌ای (اتحادیه اروپا) را با چالش جدی مواجه کرده است.

?استقلال‌خواهی با برگزاری همه پرسی و یا از طریق پیشران گروه‌های شورشی، ممکن است منجر به تشکیل بیش از 10 دولت جدید در اروپا گردد. جدایی‌طلبی در برخی از کشورهای اروپایی، در مرحله درخواست و در برخی دیگر نیز اقداماتی برای اجرایی سازی آن انجام شده است، در حال حاضر مهم‌ترین کانون‌های جدایی‌طلب اروپایی در منطقه «اسکاتلند» بریتانیا، «کاتالونیا» و «باسک» در اسپانیا و منطقه «فلامان» در بلژیک قرار دارد. در این فهرست نام 6 منطقه در ایتالیا از جمله جزایر «سیسیل» و «ساردینی» و جزیره «کورسیکا» از فرانسه نیز به چشم می‌خورد.

?با شرایط مذکور، موضوع استقلال‌طلبی در اسپانیا از اهمیتی ویژه برخوردار است. برخی ناظران پیش‌بینی می‌کنند به زودی فرایند جدایی «کاتالونیا» از اسپانیا آغاز خواهد شد. بررسی نمونه‌های جدایی‌طلبی در اروپا نشان می‌دهد که بحران اقتصادی، مسایل سیاسی- هویتی و همچنین درون گرایی، متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر جدایی‌طلبی در قاره اروپا است که بحران پناهجویان و متقابلا راست‌گرایی افراطی نیز به آن شتاب می‌دهد.

بحران استقلال‌خواهی در اروپا

بحران استقلال‌خواهی در اروپا

http://musicfm.ir/?p=13178

موارد مرتبط

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.