Header

اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟

اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟

?میگویم پذیرش است

?پذیرش یعنی:

?پذیرفتن شرایط با تمام سختیهاش

?پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون.

?پذیرفتن اینکه مشکلات هست و باید به مسیر ادامه داد.

?پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه میکنم.

?پذیرفتن اینکه من کامل نیستم.

?پذیرفتن اینکه هیچ کس مسئول زندگی من نیست.

?پذیرفتن اینکه انتظار از دیگران نداشتن.

?پذیرفتن این مسئله که بجای تغییر شرایط محیطی خیلی جا ها باید فکر و نگاه من اصلاح بشه

?داشتن پذیرش توی زندگی یعنی پایان دادن به تمام دعواها و اختلافها

اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟

 

اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟

http://musicfm.ir/?p=11796

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.