اگر به جای مردم کوفه بودیم چه میکردیم؟

اگر به جای مردم کوفه بودیم چه میکردیم؟

چه عواملی باعث شد که کوفیان امامشان را یاری نکنند و در مقابلش بایستند؟ دلایل زیادی دارد: یکی از آنها دلبستگی به دنیا است: دلبستگی به مغازه، فرزند، پول، خانه، ماشین و… اینها مانع یاری کردنِ امام زمان است.

? حضرت که بیایند، بگویند به جنگ بروید، اگر وابستگی داشته باشید ترمز میکنید. نمیتونید جلو بِرید. برعکسِ شهدا.

? شهید احمد کاظمی میگوید: شهید حسین خرازی پیشم آمد و گفت: من در این عملیات شهید میشوم. گفتم: از کجا میدانی؟ مگر علم غیب داری؟ گفت: نه، ولی مطمئنم. چند عملیات قبل، یک خمپاره کنار من خورد. به آسمان رفتم. فرشته ای دیدم که اسم های شهدا را مینویسد. تمام اسم ها را میخواند و میگفت وارد شوید.

? به من رسید گفت حاضری شهید بشی و بهشت بری؟ یه لحظه زمین رو دیدم گفتم: " یک بار دیگر برگردم بچه و همسرم را ببینم، خوب میشود. تا این در ذهنم آمد زمین خوردم. چشم باز کردم دیدم دستم قطع شده و در بیمارستانم. اما دیگر وابستگی ندارم. اگر بالا بروم به زمین نگاه نمیکنم" ?گاهی ما بخاطر وابستگی هایمان، از دین کوتاه می آییم.

اگر به جای مردم کوفه بودیم چه میکردیم؟

6 بار
 
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
حجم مصرفی اینترنت برای دانلود بصورت نیم بهاء و از حجم ترافیک داخلی میباشد ، برای حداکثر سرعت دانلود از نرم افزارهای تغییر آی پی استفاده نکنید.
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن