Header

اقتدار داشتن والدین به چه معناست؟

اقتدار داشتن والدین به چه معناست؟

اقتدار برخلاف تصور افراد به ترسناک بودن، اخم کردن، زورگو بودن، قلدر بودن و حرف، حرف من است، نیست.

? پدر و مادر مقتدر کسی است که کنترل احساس و رفتارش را به دست کودک و نوجوانش نمی‌دهد. او همیشه محکم و مهربان است مخصوصاً زمانی که فرزندش دچار بحران احساسی و رفتاری است.

? والدین زمانی اقتدار دارند که کودک می‌داند والدینش پشت‌وپناهش هستند. بی‌قیدوشرط دوستش دارند، برای او حرمت و احترام قائل‌اند، به او اعتماد دارند و به او آزادی می‌دهند، اما هرگز به او اجازه نمی‌دهند از مرزهای خاصی عبور کند. همان‌گونه که والدین مقتدر هرگز به خود اجازه نمی‌دهند از مرزهای خاصی عبور کنند.

? مرز برای کودکان جایی است که او به خود یا دیگران آسیب می‌زند یا به حقوق کسی تجاوز می‌کند. مرز برای والدین جایی است که اقتدار آن‌ها تبدیل به آزار کودکانشان می‌شود، مانند داد زدن، تحقیر، تمسخر یا تهدید کردن، تنبیه غیرعلمی، قهر کردن، نصیحت تکراری، سرزنش و مقایسه و…

اقتدار داشتن والدین به چه معناست؟

اقتدار داشتن والدین به چه معناست؟

http://musicfm.ir/?p=13303

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.